top of page

2023. i 2024. - AI godine


U 2023. godini, područje umjetne inteligencije proživljavalo je značajan napredak. Posebno se brzo napredovalo u području generativne AI koja stvara nove sadržaje na temelju postojećih podataka. Možete stvoriti tekst, slike, video, glazbu, govor, kod, dizajn proizvoda i sl.


Umjetne inteligencije se ne treba bojati već je treba iskoristiti u svakodnevnom životu i radu na najbolji mogući način.


U tvrtki Parametar doo redovito koristimo tekstove i slike generirane pomoću AI. AI smo već uspješno implementirali i u obrazovne procese.


Online predavanje održano 30.09.2023. kao internetski događaj uživo mr.sc. Nade Magazin, dipl.ing naslova AI - moj najbolji pomoćnik možete pogledati putem ove poveznice.

Sigurno ćete saznati nešto novo što će vam pomoći u svakodnevnom životu i radu.

Materijale s događaja možete naći putem poveznice:


Neki od popularnih AI alata u 2023. su ChatGPT, Bard i Bing. Postoji i čitav niz aplikacija za generiranje sadržaja. 2023. godina bila je razdoblje impresivnog napretka u području generativne umjetne inteligencije, a predviđanja za 2024. ukazuju na daljnji rast i integraciju AI u različite aspekte naših života.


U 2024. godini možemo očekivati daljnje usavršavanje ovih sustava i pojavu novih, još naprednijih modela. Predviđa se da će AI postati još integriraniji u svakodnevni život, pružajući personalizirane usluge i rješenja. Razvoj etičkih smjernica i pojačano fokusiranje na transparentnost bit će ključni aspekti kako bi se osiguralo odgovorno korištenje AI tehnologije.


Neka od predviđanja za AI u 2024. godini su:


  • Multimodalni modeli, koji mogu obraditi više vrsta podataka, kao što su tekst, slike i zvuk, postat će sve moćniji i raznolikiji. Oni će omogućiti bolje razumijevanje konteksta i namjere korisnika, kao i stvaranje bogatijih i kreativnijih sadržaja.

  • Primjene difuzije u stvarnom vremenu, koje koriste AI za stvaranje realističnih slika i videozapisa iz šuma, postat će sve dostupnije i brže. One će omogućiti nove načine izražavanja i zabave, kao i potencijalne izazove za provjeru činjenica i autentičnost.

  • Demokratizacija open sourcea AI, koja omogućuje pristup visokokvalitetnim AI modelima i alatima putem interneta, postat će sve raširenija i pristupačnija. To će potaknuti inovacije i suradnju u AI zajednici, kao i omogućiti više ljudi da iskoriste prednosti AI.

  • Etičke rasprave o ulozi AI u društvu će se intenzivirati jer će se suočiti s pitanjima poput pristranosti, transparentnosti, privatnosti, sigurnosti i odgovornosti. Potreba za dobrim upravljanjem i regulacijom AI će rasti, kao i potražnja za obrazovanjem i osposobljavanjem u AI.Želimo vam sretnu i uspješnu 2024. godinu u kojoj će vam tehnologija služiti za rast i razvoj kako poslovni tako i osobni.AI 2024 cestitka
AI 2024 cestitka
40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page